2020. szeptember 18. péntek
Európai Unió
CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Dél-Európában, a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete a tenger keleti felén, a török partoktól 65 kilométerre, Görögországtól több mint 800 kilométerre fekszik, közel Libanonhoz és Izraelhez, valamint az észak-afrikai Egyiptomhoz is.
TERÜLET:  9251 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  1 221 549 fő (forrás 2017.11.06. World Factbook)
NÉPCSOPORTOK:  görög 98 százalék, török 2 százalék,
VALLÁS:  görög ortodox 89,1 százalék, római katolikus 2,9 százalék, protestáns 2 százalék, muzulmán 1,8 százalék, egyéb 4,2 százalék
FŐVÁROS:  Nicosia
HIVATALOS NYELV:  görög és török
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró
GAZDASÁG
A ciprusi gazdaság fő hajtóereje a GDP négyötödét megtermelő szolgáltatási szektor, elsősorban az idegenforgalom és a pénzügyi szektor. Évente több mint 2 millió turista látogat a szigetre. Cipruson 2008-ban bevezették az eurót. (A török rész gazdasága jóval gyengébb, nagyban a Törökországból érkező átutalásokra van utalva.) A sziget gazdag ásványkincsekben (pirit, azbeszt, króm, rézérc), de az energiahordozókat importálja. Feldolgozó iparának fő ágai az élelmiszer- és textilipar. Jelentős a halászata, mezőgazdasági terményekből behozatalra szorul. Főleg gyümölcs-, zöldség-, olajbogyó-, szőlő-, gyapot-, dohánytermesztéssel foglalkoznak. A világ egyik legnagyobb kereskedelmi flottájával rendelkezik. Főbb mutatók: Bruttó hazai össztermék
Egy főre eső GDP vásárlóerő paritáson: 21 300 euró
Inflációs ráta: -1,2 százalék
Munkanélküliségi ráta: 13 százalék
TÖRTÉNELEM
A görög mitológiában Ciprus a szerelem szigete, partjainál született a tenger habjaiból Afrodité, a szerelem istennője. A sziget már az i.e. 6. évezred táján lakott volt, a régészek több ismeretlen eredetű nép kultúrájának nyomait fedezték fel. Ciprus első ismert lakói a hettiták voltak, akik között i.e. 1000 körül föníciaiak, majd különböző görög törzsek telepedtek le. Egyiptomi, majd perzsa hódítók után Nagy Sándor uralma alá került a sziget, később hol egyiptomi, hol római fennhatóság alatt állt. A keresztesháborúk idején a területet Oroszlánszívű Richárd, angol király birtokolta, aki később hűbérül adta azt a jeruzsálemi exkirálynak. 1570-től 1832-ig török kézen volt, végül 1878-ban a szultán átengedte Angliának. A stratégiailag igen fontos fekvésű Ciprus 1960. augusztus 16-án nyerte el függetlenségét. Az új állam alkotmánya 70:30 százalék arányban rögzítette a többségben lévő görögök és a kisebbségben lévő törökök hatalomból való részesedését, egyben megtiltotta a sziget Görögországhoz való csatolását, az enóziszt. Az alapokmányt azonban már életbe lépésekor mindkét fél bírálta, s az állandó ellenségeskedés táptalajává vált. Az elnök III. Makariosz érsek lett, aki a görög ciprióták támogatásával 1963-ban alkotmányos puccsal szinte teljesen kizárta a törököket a kormányzásból. Az ezt követő fegyveres összetűzések megfékezése érdekében 1964-ben ENSZ békefenntartó alakulatot telepítettek a térségbe, mely azóta is ott állomásozik. 1974-ben enózisz-párti görög katonatisztek - athéni támogatással - puccsot hajtottak végre Makariosz ellen, válaszként török csapatok szálltak partra északon és elfoglalták Ciprus területének mintegy 40 százalékát. A kettészakadt szigeten 180 ezer görögnek kellett délre menekülnie, 45 ezer töröknek pedig északra. A két népcsoport között - a fővárost is kettévágva - meghúzták a 180 kilométer hosszú demarkációs vonalat , ennek mindkét oldalán 50 méteres ütközőzónát létesítettek, ahol most is az ENSZ-katonák tartózkodnak. A törökök 1975 februárjában létrehozták a Ciprusi Török Szövetségi Államot, 1983 novemberében pedig egyoldalúan kikiáltották a független Észak-Ciprusi Török Köztársaságot , amelyet a mai napig csak Törökország ismer el. Ezzel a sziget megosztottsága állandósult, ma mindkét közösségnek külön elnöke, kormánya, törvényhozása van. 1988 óta minden békéltetési, újraegyesítési törekvés kudarcba fullad, ugyanis egyik fél sem enged feltételeiből. A Ciprusi Köztársaság 1990-ben adta be európai uniós csatlakozási kérelmét;az Unióban szívesebben vették volna Ciprus egységes országként történő csatlakozását. 2004. április 24-én párhuzamos népszavazást tartottak a görög és a török közösség körében az ENSZ-tervről, amely alapján a 30 éve megosztott sziget újraegyesülhetne. A görög ciprióták 75,83 százaléka nemmel szavazott a tervre, így 2004. május 1-jén csak a sziget görögök lakta kétharmad része csatlakozott az Európai Unióhoz.
ÁLLAMSZERVEZET
Államformája az 1960. augusztus 16-án elfogadott alkotmány értelmében elnöki köztársaság. (A török részen 1985 májusában népszavazás útján új alkotmányt fogadtak el.)
Államfő: Az alkotmány értelmében az államfőt közvetlen és titkos szavazással öt évre választják, ugyanígy az alelönököt, akik a végrehajtó hatalmat is gyakorolják. A görög ciprióták választották az elnököt és a törökök az alelnököt, de ez 1983 óta nem működik. 2013-ban, majd 2018-ban az elnökválasztást Nikosz Anasztasziadesz, a Demokratikus Tömörülés vezetője nyerte meg. (Az 1974-ben elszakított török rész államfője 2015. április 30. óta Musztafa Akinci.)
Törvényhozás: Az alkotmány értelmében a parlament eredetileg 50 tagú volt, 35 képviselő a görög közösségből, 15 a törökök közül került megválasztásra. Az 1985-ös parlamenti választáson 80 főre bővítették a létszámot, 56 képviselőt a görögök, 24-et a törökök küldhettek a törvényhozásba. A parlament török képviselői 1983 óta nem látogatják az üléseket. A 2016. május 22-i parlamenti választáson a Demokratikus Tömörülés győzött a szavazatok 30,69 százalékával. A Ciprusi Nép Haladó Pártja 14,49 százalékot, a szociáldemokraták 6,18 százalékot, a Nemzeti Népfront 3,71 százalékot szerzett. (Az úgynevezett Észak-Ciprusi Török Köztársaság 1985-ben elfogadott alkotmánya 50 főben állapította meg a törvényhozó gyűlés létszámát. A 2013. július 28-i parlamenti választásokon a Török Köztársaságpárt a Nemzeti Erővel együtt 21 helyet, a Nemzeti Egységpárt 14, a Demokrata Párt a Nemzeti Hatalommal együtt 12 és a Közösségi Demokrata Párt 3 helyet szerzett.)
Kormány: A ciprusi kormányt Nikosz Anasztasziadesz alakította meg 2013. február 28-án.
NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁG

Ciprus az alábbi főbb nemzetközi szervezetek tagja:
1960.09.20. - az ENSZ tagállama
1961.05.24. - az Európa Tanács tagja
1975.08.01. - az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
, 1995.01.01. az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagja
2004.05.01. - az Európai Unió tagállama
2005.06.30. - a ciprusi parlament ratifikálta az Európai Unió alkotmányát
2008.07.03. - ratifikálta az EU működési kereteit megreformáló lisszaboni szerződést
***)
Országok szerint