2024. április 12. péntek
Európai Unió
OLASZ KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Olaszország Dél-Európában, az Appennini-félszigeten, valamint Szicílián, Szardínián és kisebb környező szigeteken fekszik, nyugatról Franciaország, északról Svájc és Ausztria, keletről Szlovénia határolja, az országba ékelődik San Marino és a Vatikán.
TERÜLET:  301 340 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  60,3 millió fő (2020)
FŐVÁROS:  Róma
HIVATALOS NYELV:  olasz
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2002. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  az EU alapító tagállama (1958)
TÖRTÉNELEM
Az egységes Olaszország 1861-ben jött létre, Velencét öt évvel később, 1866-ban szerezték meg Ausztriától. Az ország "természetes fővárosát", Rómát, a pápák székhelyét 1870-ben vette be az olasz hadsereg. A parlamentáris demokráciát 1922-től Benito Mussolini fasiszta diktatúrája váltotta fel, a Duce a Führer, a nemzetiszocialista Adolf Hitler oldalán lépett be a második világháborúba. A vesztes háborút követően, 1946-ban köztársaság váltotta fel a monarchiát. A következő évtizedeket gazdasági fellendülés, ugyanakkor erőteljes korrupció és a hetvenes években terrorista csoportok szélsőséges erőszakcselekményei jellemezték. A politikai életet a kereszténydemokrata, a szocialista és a kommunista párt határozta meg. A korrupt elitet a kilencvenes évek elején elsöpörték, a tekintélyüket vesztett pártok feloszlottak, illetve más néven szerveződtek újjá.
ÁLLAMSZERVEZET
Olaszország parlamentáris köztársaság, 1947. december 11-én elfogadott alkotmányát azóta többször, legutóbb 2012-ben módosították. A 15 régióból és 5 autonóm régióból álló ország élén a köztársasági elnök áll, akit hét évre választ a parlament két házából és a tartományok küldötteiből álló ezerfős elektori testület. A legfőbb törvényhozó hatalmat a kétkamarás parlament gyakorolja. A felsőház, a szenátus 315 tagját és az alsóház, a képviselőház mind a 630 tagját bonyolult, a többségi és az arányos szavazás elemeit ötvöző rendszer alapján választják meg öt évre, a szenátus további hat tagját az államfő élethossziglan nevezi ki. ***)
Országok szerint