2020. szeptember 18. péntek
Európai Unió
BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A Balkán-félsziget keleti részén, a Fekete- tenger nyugati partján fekszik, Románia, Törökország, Görögország, Macedónia és Szerbia határolja.
TERÜLET:  110 879 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  7 100 000
NÉPCSOPORTOK:  bolgár 76,9 százalék, török 8 százalék, roma 4,4 százalék, egyéb 10,7 százalék
VALLÁS:  82,6 százalék bolgár ortodox, 12,2 százalék mohamedán, más keresztény 1,2 százalék, egyéb 4 százalék
FŐVÁROS:  Szófia
HIVATALOS NYELV:  bolgár
HIVATALOS PÉNZNEM:  leva , 1999. július 5. óta új leva
GAZDASÁG
Az ásványkincsekben gazdag, de energiahordozókból behozatalra szoruló országban a szocialista rendszer bukása után a gazdaság összeroppant. Az 1996-os mélypont után sikerült leszorítani a három számjegyű inflációt, elindították a privatizációt és a szerkezeti reformokat. A gazdaság 2004-től évente 6 százalékkal nőtt, de a 2008-as pénzügyi világválság miatt a hazai kereslet, az export, a tőkebeáramlás és az ipari termelés egyaránt csökkent. A gazdaság csak lassan tér magához, a kedvező befektetési környezet ellenére a korrupció, a gyenge lábakon álló igazságszolgáltatás és a kiterjedt szervezett bűnözés távol tartja a befektetőket. Bulgária az Európai Unió legszegényebb, ugyanakkor egyik legkevésbé eladósodott állama. Bruttó hazai termék
Egy főre jutó GDP: 20 100 dollár vásárlóerő paritáson számolva
Munkanélküliségi ráta: 8,9 százalék
Inflációs ráta: -0,7 százalék
TÖRTÉNELEM
A türk bolgár törzsek a 7. század végén érkeztek a Balkánra, ahol összeolvadtak az általuk leigázott szláv lakossággal. Az egy ideig Bizánccal versengő bolgár állam 885-ben vette fel a keleti kereszténységet. A terület a 14. századtól török uralom alatt állt, csak 1878-ban sikerült kivívnia függetlenségét. Bulgária mindkét világháborúban a vesztes oldalon harcolt, és területi veszteségeket szenvedett, 1945 után a szovjet befolyási övezet része lett. A kommunista rendszer 1990-es összeomlása után hét év alatt négy választást tartottak, és kilenc kormány váltotta egymást, megbízatását először az 1997-ben hivatalba lépett kormány töltötte ki. 2013-ban az egyre mélyülő társadalmi-gazdasági válság elsodorta a kormányt, a következő kabinet is csak egy évig maradt hivatalban. A 2014. októberi választások után Bojko Boriszov vezetésével kisebbségi kormány alakult a jobbközép Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért párt részvételével. A kabinet 2016 novemberében mondott le, miután az általa támogatott jelölt az elnökválasztáson alulmaradt az ellenzéki szocialisták által támogatott, oroszbarát Rumen Radevvel szemben, így 2013 óta harmadszor kellett parlamenti választásokat kiírni. 2017. január 27-én ügyvivő kormány lépett hivatalba Ognyan Gerdzsikov vezetésével. 2017. március 26-án újabb előrehozott parlamenti választásokat tartottak. Bulgária 2004 óta tagja a NATO-nak, 2007 óta az Európai Uniónak.
Államfő: Az 1991-ben elfogadott, azóta többször módosított alkotmány szerint a Bolgár Köztársaság élén az öt évre közvetlenül választott, egyszer újraválasztható államfő áll. A legutóbbi, 2016. november 13-án megtartott elnökválasztást a független Rumen Radev nyerte a voksok 59,35 százalékával, akit 2017. január 22-én iktatták be hivatalába.
Törvényhozás: A törvényhozói hatalmat a 240 tagú, négy évre közvetlenül választott, egykamarás Nemzetgyűlés gyakorolja. Egy 2016 áprilisában elfogadott törvény értelmében a választásokon való részvétel kötelező, de a voksolás elmulasztása nem jár szankciókkal. A legutóbbi, 2017. március 26-án tartott előrehozott parlamenti választásokon a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért a szavazatok 32,63 százalékát szerezte meg, a második helyen az ellenzéki Bulgáriai Szocialista Párt végzett a voksok 27,10 százalékával. A bevándorlás- és muszlimellenes Egyesült Hazafiak nevű nacionalista pártszövetség a szavazatok 9,08 százalékát, a Mozgalom a Jogokért és a Szabadságért pedig a voksok 4,16 százalékát kapta meg.
Kormány: A 2017. március 26-i választások után április 27-én Bojko Boriszov volt kormányfő kapott kormányalakítási megbízást, és 2017. május 4-én ismét, immár harmadszor választották miniszterelnökké.
NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁG

Bulgária az alábbi főbb nemzetközi szervezeteknek tagja:
1955.12.14. Az ENSZ tagállama.
1975.08.01. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
, 1995.01.01. Az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet tagja.
1992.05.07. Az Európa Tanács tagja.
1996.05.31. A Közép-európai Kezdeményezés tagállama.
1998.07.17-2007.01.01. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás tagja.
2004.03.29. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállama.
2007.01.01. Az Európai Unió tagállama.
2008.03.21. Ratifikálta az EU működési kereteit megreformáló lisszaboni szerződést.
***)
Országok szerint