2024. április 12. péntek
Európai Unió
BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Az Európa délkeleti részén, a Balkán-félszigeten elterülő ország északon Romániával, nyugaton Szerbiával és Macedóniával, délen Görögországgal és Törökországgal, keleten a Fekete-tengerrel határos.
TERÜLET:  110 879 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  6,95 millió fő (2019)
FŐVÁROS:  Szófia
HIVATALOS NYELV:  bolgár
HIVATALOS PÉNZNEM:  leva
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2007. január 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
A türk bolgár törzsek a 7. század végén érkeztek a Balkánra, ahol összeolvadtak az általuk leigázott szláv lakossággal. Az egy ideig Bizánccal versengő bolgár állam 885-ben vette fel a keleti kereszténységet. A terület a 14. századtól török uralom alatt állt, csak 1878-ban sikerült kivívnia függetlenségét. Bulgária mindkét világháborúban a vesztes oldalon harcolt, és területi veszteségeket szenvedett, 1945 után a szovjet befolyási övezet része lett. A kommunista rendszer 1990-es összeomlása után hét év alatt négy választást tartottak, és kilenc kormány váltotta egymást, megbízatását először az 1997-ben hivatalba lépett kormány töltötte ki.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1991-ben elfogadott, azóta többször, legutóbb 2015-ben módosított alkotmány szerint az ország élén az öt évre közvetlenül választott, egyszer újraválasztható államfő áll. A törvényhozói hatalmat a 240 tagú, négy évre közvetlenül választott, egykamarás Nemzetgyűlés (Narodno Szobranije) gyakorolja. Egy 2016-ban elfogadott törvény értelmében a választásokon való részvétel kötelező, de a voksolás elmulasztása nem jár szankciókkal. ***)
Országok szerint