2024. április 12. péntek
Európai Unió
BELGA KIRÁLYSÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Belgium Nyugat-Európában, az Északi-tenger partján fekszik, Franciaországgal, Luxemburggal, Németországgal és Hollandiával határos.
TERÜLET:  30 528 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 11,5 millió fő (2019)
FŐVÁROS:  Brüsszel
HIVATALOS NYELV:  a hollanddal lényegesen azonos flamand, a francia és a német
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2002. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  az EU alapító tagállama (1958)
TÖRTÉNELEM
A Hollandia függetlenné válása után spanyol uralom alatt maradt Dél-Németalföld a spanyol örökösödési háborút lezáró 1713. évi béke értelmében a Habsburgokhoz, majd a francia forradalmi háborúk alatt, 1794-ben Franciaországhoz került. Az 1815-ös bécsi béke hozta létre a holland dominanciájú Egyesült Németalföldi Királyságot, amelyből 1830-ban vált ki Belgium. Az első és a második világháborúban is semleges országot mind a kétszer elfoglalták a németek. Belgium 1948-ban vámunióra lépett Hollandiával és Luxemburggal (Benelux országok). A belga belpolitika legnagyobb gondja továbbra is a flamand-vallon ellentét.
ÁLLAMSZERVEZET
A módosításokkal 1831 óta érvényben lévő alkotmány értelmében Belgium alkotmányos monarchia. Az alaptörvény három népközösséget (flamand, vallon és német nyelvű) és három régiót (Flandria, Vallónia és a többnyelvű Brüsszel főváros) ismer el, amelyek széles körű autonómiát élveznek, külön kormányuk és parlamentjük van. Brüsszel bizonyos értelemben Nyugat-Európa fővárosa is, mert számos nemzetközi szervezet, köztük az Európai Unió és a NATO székhelye is. Az igen kevés alkotmányos jogkörrel rendelkező uralkodó a nemzet egységének szimbóluma. A törvényhozó hatalom letéteményese a kétkamarás parlament. Az alsóház, a képviselőház 150 tagját közvetlenül, öt évre választják, a felsőház, a szenátus 60 tagját viszont 2014-től nem közvetlenül választják: 50-et a regionális parlamentek választanak meg, 10-et pedig a megválasztott szenátorok neveznek ki. ***)
Országok szerint