2024. április 12. péntek
Európai Unió
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A délszláv állam Olaszországgal, Ausztriával, Magyarországgal és Horvátországgal határos.
TERÜLET:  20 273 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  2,1 millió fő (2020)
FŐVÁROS:  Ljubljana
HIVATALOS NYELV:  szlovén
HIVATALOS PÉNZNEM:  euro (2007. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2004. május 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
Szlovénia 1278-1918 között Habsburg uralom alatt állt, majd az első világháború után megalakuló Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-től Jugoszláv Királyság) részévé vált. 1945-ben a szocialista Jugoszlávia egyik tagköztársasága lett, szuverenitását és függetlenségét 1991. június 25-én nyilvánította ki. Két napra rá a jugoszláv hadsereg megtámadta, a háború az 1991. július 7-én aláírt "brijuni nyilatkozattal" ért véget. A szlovén állam függetlenségét 1992. január 15-én nemzetközi szinten is elismerték.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1991 végén életbe lépett, legutóbb 2016-ban módosított alkotmány szerint a köztársaság élén a közvetlenül, öt évre választott, egyszer újraválasztható elnök áll. A törvényhozó hatalmat a kétkamarás parlament gyakorolja. A felsőház, az Államtanács (Drzavni Svet) 40 tagját egy elektori kollégium választja meg öt évre, az alsóház, a Nemzetgyűlés (Drzavni Zbor) 90 tagja közül 88-at négy évre, közvetlenül választanak, 1-1 képviselőt az olasz és a magyar kisebbség küld a törvényhozásba. ***)
Országok szerint