2020. szeptember 18. péntek
Európai Unió
MONTENEGRÓ - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  a Dinári-hegység vonulatain fekszik. Délnyugaton Horvátország, nyugaton Bosznia-Hercegovina, északon Szerbia, keleten Koszovó, dél-keleten Albánia és délen az Adriai-tenger határolja.
TERÜLET:  13 812 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  653 474 fő
NÉPCSOPORTOK:  montenegrói 43 százalék, szerb 32 százalék, bosnyák 8 százalék, albán 5 százalék, egyéb 12 százalék
VALLÁS:  ortodox 74,2 százalék, muzulmán 17,7 százalék, római katolikus 3,5 százalék, egyéb 3,6 százalék, ateista 1 százalék (2003-as népszámlálás)
FŐVÁROS:  Podgorica
HIVATALOS NYELV:  montenegrói
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró
GAZDASÁG
A függetlenség kikiáltása a gazdaságot jóformán nem érintette, mivel Szerbia és Montenegró már államszövetségük idején is különálló piaci rendszerrel, vámpolitikával, illetve más-más fizetőeszközzel rendelkezett, s közös jegybankjuk sem volt. 2005-től Montenegró felgyorsította a privatizációt, s egyre jelentősebbek lettek az idegenforgalomból származó bevételek. 2004 és 2008 között a gazdaság évente átlagosan 7 százalékkal nőtt, elsősorban a beáramló külföldi működő tőkének köszönhetően. A nemzetközi gazdasági válság Montenegrót sem kímélte, ezért 2010 szeptemberében 200 millió euró értékben, tízéves lejáratra kötvényt bocsátottak ki. A befolyó pénzből a költségvetési hiányt és a külső adósságot kívánják csökkenteni. Az adriai ország ezzel egyelőre elkerülte, hogy a Nemzetközi Valutaalaphoz kelljen fordulnia segítségért. Bruttó hazai termék
Egy főre jutó GDP: 11 700 USA dollár
Munkanélküliségi ráta: 11,5 százalék
Inflációs ráta: 3 százalék
TÖRTÉNELEM
Montenegró a XII. századtól a szerb állam része volt, végérvényesen a XIV. században megjelent török hódítók sem tudták leigázni. 1878-ban vált függetlenné, 1918-ban lett a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része, majd 1945-től a "második" Jugoszlávia tagköztársasága. Jugoszlávia felbomlása után, 1992 februárjában népszavazás döntötte el, hogy Montenegró az 1992. április 27-én megalakult "harmadik" Jugoszlávia része marad, amely 2003-ban átalakult Szerbia és Montenegró Államközösségévé, a két állam laza szövetségévé. A 2006. május 21-i népszavazáson a lakosság 55,5 százaléka döntött az államközösségből való kiválás mellett, s Montenegró 2006. június 3-án kikiáltotta függetlenségét. 2008. december 15-én Milo Djukanovic montenegrói miniszterelnök Párizsban hivatalosan benyújtotta Montenegró európai uniós tagfelvételi kérelmét. 2010. december 17-én hivatalosan is az Európai Unió tagjelölt országává nyilvánították, majd 2012. június 29-én megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások.
ÁLLAMSZERVEZET
A 2007. október 20-án elfogadott alkotmány értelmében a köztársaság élén az általános választójog alapján öt évre választott köztársasági elnök áll. Legutóbb, 2018 április 15-én tartottak elnökválasztást, amelyet Milo Djukanovic, a Szocialisták Demokratikus Pártjának elnöke nyert meg a szavazatok több mint ötven százalékával. Djukanovicot május 20-án iktatták be hivatalába. A törvényhozó szerv az egykamarás, 81 tagú parlament, amelynek tagjait négyévenként választják. A legutóbbi, 2016. október 16-án tartott parlamenti választásokat a Nyugat-barát Szocialisták Demokratikus Pártja . A tíz pártot tömörítő, ellenzéki Demokratikus Front nevű koalíció 18 parlamenti mandátumot szerzett, míg a Kulcs nevű, szintén ellenzéki tömörülés 9 képviselői helyhez jutott, és az ellenzéket gyarapító Demokratikus Montenegrónak is 8 mandátuma lett. A Szociáldemokrata Párt pedig kettő helyet szereztek. A bosnyák kisebbségnek kettő, a horvát és az albán kisebbségi pártnak pedig egy-egy képviselője van az új összetételű parlamentben. A végrehajtó hatalom élén a parlament által választott kormányfő áll. 2016. november 9-én Filip Vujanovic köztársasági elnök Dusko Markovicot bízta meg kormányalakítással. (Elődje Milo Djukanovic, a DPS egyik alapítója, 1991 óta volt hatalmon, négy évig köztársasági elnök is volt). Az új kormány november 28-án tette le az esküt.
NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁG

Montenegró az alábbi főbb nemzetközi szervezetek tagja:
2006.06.22. - az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagja
2006.06.28. - az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállama
2006.08.02. - a Közép-európai Kezdeményezés tagállama
2007.05.01. - a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás tagja
2007.05.11. - az Európa Tanács tagja
2010.12.17. - az Európai Unió tagjelölt országa
2012.06.29. - Brüsszelben hivatalosan megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások.
2017.06.05. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállama
***)
Országok szerint