2024. április 12. péntek
Európai Unió
MONTENEGRÓ - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A Balkán-félsziget nyugati részén, a Dinári-hegység vonulatain fekvő Montenegrót (montenegrói nyelven Crna Gora - Fekete Hegy) nyugaton Horvátország és Bosznia-Hercegovina, északon Szerbia, keleten Koszovó, délen Albánia, délnyugaton az Adriai-tenger határolja.
TERÜLET:  13 812 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 610 ezer fő (2019)
FŐVÁROS:  Podgorica
HIVATALOS NYELV:  montenegrói
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2002. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2010. december 17-től az EU tagjelölt országa (2012-ben hivatalosan megkezdte az EU-csatlakozási tárgyalásokat.)
TÖRTÉNELEM
Montenegró a 12. századtól a szerb állam része volt, végérvényesen a 14. században megjelent török hódítók sem tudták leigázni. 1878-ban vált független fejedelemséggé, majd 1910-ben királysággá, 1918-ban lett a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-től Jugoszlávia) része, majd 1945-től a "második" Jugoszlávia tagköztársasága. Jugoszlávia felbomlása után, 1992 februárjában népszavazás döntötte el, hogy Montenegró az 1992. április 27-én megalakult "harmadik" Jugoszlávia része marad, amely 2003-ban átalakult Szerbia és Montenegró Államközösségévé. 2006. május 21-én egy újabb népszavazás az államközösségből való kiválás mellett döntött, a függetlenséget június 3-án kiáltották ki.
ÁLLAMSZERVEZET
A 2007. október 22-én elfogadott és azóta többször, legutóbb 2014-ben módosított alkotmány értelmében Montenegró parlamentáris köztársaság, amelynek élén a közvetlenül, öt évre választott és egyszer újraválasztható államfő áll. A törvényhozó hatalom letéteményese az egykamarás képviselőház, amelynek 81 tagját közvetlenül, négy évre választják meg. ***)
Országok szerint