2024. május 29. szerda
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS
(EU fő intézmény)
2004 óta működik,
székhely: Brüsszel (Belgium) Cím: B-1000 Brussels, Rue Montoyer 30 Posta
cím: B-1047 Brussels, Rue Wiertz 60
telefon: 00-32-2-283-1900
e-mail: edps@edps.europa.eu
Internet: http://www.edps.europa.eu
VEZETŐ: 
adatvédelmi biztos:WIEWIÓROWSKI, Wojciech (2019.08.26.-)

MEGALAKULÁS
Az EK-Szerződés 286. cikke rendelkezett egy olyan független ellenőrző szerv létrehozásáról, amely a személyes adatok védelméről szóló közösségi jogi aktusoknak a közösségi intézményekben és szervekben történő alkalmazását kíséri figyelemmel. A 45/2001/EK rendelet az Európai Adatvédelmi Biztos személyében független ellenőrző hatóságot hozott létre a közösségi intézmények és szervek által végzett személyesadat-feldolgozás figyelemmel kísérésére. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 22-én határozott az Európai Adatvédelmi Biztos és helyettese kinevezéséről öt évre.
TEVÉKENYSÉG
Az Európai Adatvédelmi Biztos intézménye független felügyeleti szerv, melynek feladata figyelemmel kísérni, hogy a közösségi intézmények és testületek hogyan kezelik a személyes adatokat. (Ide tartozik az információ gyűjtése, tárolása, felhasználása, elküldése vagy mások rendelkezésére bocsátása, az adatok törlése, megsemmisítése.) Az Európai Adatvédelmi Biztos feladata: 1. ellenőrzés: figyelemmel kíséri az adatfeldolgozást az európai intézményekben és szervekben; meghallgatja és kivizsgálja a panaszokat, megteszi a szükséges intézkedéseket 2. tanácsadás: tanácsokkal látja el az uniós intézményeket a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan; konzultál az uniós intézményekkel (Európai Bizottság, Európai Parlament, Tanács) a személyes adatok védelméről szóló jogalkotási javaslatok elfogadása előtt 3. együttműködés: az európai adatvédelmi biztos a 95/46/EK irányelv által létrehozott 29. cikk szerinti munkacsoport tagja, amely a nemzeti adatvédelmi hatóságokat fogja össze; az EDPS együttműködik az egyéb adatvédelmi hatóságokkal: intézményközi szinten az adatvédelmi tisztviselőkkel, illetve az
EU rendőrségi és igazságügyi együttműködésének - Europol, Eurojust - keretén belül létrehozott adatvédelmi ellenőrző szervekkel; 2003. eleje óta működik az Eurodac-rendszer, a menedékkérők nyilvántartására és azonosítására szolgáló, ujjlenyomatokon alapuló közös adatbázis.
Országok szerint