2024. július 15. hétfő
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI KÖZPONTI BANK
(EU fő intézmény)
1998 óta működik,
székhely: Frankfurt (Németország) Cím: D-60311 Frankfurt am Main, Kaiserstrasse 29
telefon: 00-49-69-1344-0 Fax: 00-49-69-1344-6000
e-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: http://www.ecb.europa.eu
VEZETŐ: 
elnök:LAGARDE, Christine (2019.11.01.-)

MEGALAKULÁS
1998. június 1-jén került sor az Európai Központi Bank felállítására az 1994. január 1-jétől 1998. június 1-jéig működő Európai Monetáris Intézet (European Monetary Institute - EMI) jogutódjaként az 1992. évi maastrichti szerződés értelmében.
TEVÉKENYSÉG
Az Európai Központi Bank (ECB) az EU frankfurti székhelyű, a tagállami kormányoktól teljesen független jegybankja, amely a monetáris unió és a közös pénz működtetésének elsődleges felelőse. Az Európai Központi Bank legfőbb feladata az euró menedzselése és stabilitásának megőrzése. Bár a nemzeti központi bankok nem tekinthetők egyértelműen alárendeltjeinek, tevékenységüket iránymutatásai szerint végzik, bankjegyeket kizárólag a Európai Központ Bank engedélyével bocsáthatnak ki. Az EKB teljesen független, nem fogadhat el és nem kérhet utasítást más testületektől, az uniós intézmények és kormányok nem gyakorolhatnak befolyást az EKB-ra. Az EKB irányító helyet foglal el a Központi Bankok Európai Rendszerében (European System of Central Banks - ESCB), amely az EU tagállamainak jegybankjaiból és az Európai Központi Bankból álló, szintén 1998. június 1-jén létrehozott intézmény. Az ESCB elsődleges célkitűzése az árstabilitás fenntartása, amelyre alapozva látja el a következő fő feladatait: a Közösség monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, a devizaügyletek irányítása, a tagállamok hivatalos devizatartalékainak megőrzése és kezelése, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása.
Országok szerint