2024. április 12. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA
(EU fő intézmény)
1958 óta működik,
székhely: Brüsszel (Belgium) Cím: B-1048 Brussels, 175 rue de la Loi
telefon: 00-32-2-281-61-11 Fax: 00-32-2-281-69-34
Internet: http://www.consilium.europa.eu
VEZETŐ: 
főtitkár:BLANCHET, Thérese (2022.11.01.-)
TEVÉKENYSÉG
Az Európai Unió jogalkotásának elsődleges, de nem kizárólagos felelőse, mivel számos kérdésben az Európai Parlamenttel közösen dönt. Kormányközi alapon működő testület, ülésein a tagállamok kormányainak képviselői - általában miniszterei - vesznek részt. A Tanácsot ezért szokás Miniszterek Tanácsaként (Council of Ministers) is emlegetni. Mivel összetétele a napirend és a megoldandó problémák szerint alakul, aszerint szokták megkülönböztetni, hogy mely miniszterek találkozójáról van szó. A Tanács tíz különböző összetételben ülésezik, a különböző szakminiszteri testületek foglalkoznak a különféle szakkérdésekkel (pl. mezőgazdaság, gazdaság, pénzügyek, energia, stb.) A Lisszaboni Szerződés életbe lépését követően (2009. december 1.) kettévált a külügyi tanács és a (belső uniós) kérdésekkel foglalkozó általános ügyek tanácsa (General Affairs Council). A Tanácsban a tagországok rotációs alapon fél évig elnökölnek. A Lisszaboni Szerződés - az addigi féléves rotációs elnöség fennmaradása mellett - megteremtette a csoportos uniós elnökséget, amelynek keretében az EU-elnökséget egymás után betöltő három ország másfél éven át szorosan együttműködik, s a folytonosság jegyében közös programokat dolgoz ki. A szerződés alapján a miniszteri szintű tanácsi munkában a soros elnökséget betöltő ország szakminiszterének kiemelt koordináló szerepe általános szabály szerint megmarad, ám a külügyminiszterek tanácskozásain ezentúl az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője elnököl. A határozatokat minősített többséggel hozzák meg, feltéve, ha az adott ügyben nincs teljes egyhangúság vagy egyszerű többség előírva. A szavazati súlyok eloszlása az adott állam lakosságának számával függ össze. 2014 novemberétől lépett életbe a "kettős többség" elve: a döntések meghozatalához a tagállamok 55 százalékának szavazata szükséges úgy, hogy ez az Unió lakosságának 65 százalékát is jelentse.
Országok szerint