2024. február 24. szombat
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA
(EU fő intézmény)
1992 óta működik,
székhely: Brüsszel (Belgium) Cím: B-1040 Brussels, Batiment Jacques Delors Rue Belliard 99-101
telefon: 00-32-2-282-2211 Fax: 00-32-2-282-2325
e-mail: info@cor.eu.int
Internet: http://www.cor.europa.eu
VEZETŐ: 
elnök:CORDEIRO, Vasco (2022.07.01.-)
MEGALAKULÁS
A konzultatív szervként működő Régiók Bizottságát az 1992. évi Maastrichti Szerződés hozta létre, első ülését 1994-ben tartotta.
TEVÉKENYSÉG
Az Európai Unió két tanácsadó bizottságának egyike, a Gazdasági és Szociális Bizottság mellett. Az EU helyi és regionális önkormányzatokat képviselő testülete, célja, hogy a helyi és regionális szervek véleményét a rájuk is vonatkozó döntések meghozatala előtt megismerhessék az EU döntéshozó szervei. A brüsszeli székhelyű testületnek a brit kilépést követően a korábbi 350 helyett 329 tagja van, akik a regionális hatóságokat képviselik, azaz többnyire polgármesterek, önkormányzati, tartományi vezetők, de csak olyanok, akiket közvetlenül választottak. A tagállamok által javasolt tagokat az Európai Unió Tanácsa 5 éves, megújítható időtartamra nevezik ki. Kötelező kikérni a testület véleményét 14 téren: gazdasági, territoriális és társadalmi kohézió; oktatás és ifjúság; kultúra; közegészségügy; transzeurópai hálózatok; közlekedés; foglalkoztatás; szociális ügyek; környezetvédelem; szakképzés; energia; éghajlatváltozás; polgári védelem; turizmus. A testület emellett saját kezdeményezése alapján is megvizsgálhat egyéb kérdéseket, amelyek érintik a településeket, régiókat. A Régiók Bizottságának véleménye a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz hasonlatos, azaz azt a testület határidőre köteles kiadni, és a Tanácsra, valamint az Európai Bizottságra semmilyen kötelező erővel nem bír. A Bizottság keresetet indíthat, ha egy jogszabály megsérti a szubszidiaritás elvét.
Országok szerint