2023. december 01. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI BIZOTTSÁG
(EU fő intézmény)
1958 óta működik,
székhely: Brüsszel (Belgium) Cím: 1049 Brussels, 200 rue de la Loi
telefon: 00-32-2-299-11-11
Internet: http://ec.europa.eu
VEZETŐ: 
elnök:VON DER LEYEN, Ursula (2019.12.01.-)

TEVÉKENYSÉG
Az Európai Unió a nemzeti kormányoktól függetlenül működő, az Unió egészének érdekeit képviselő szerve. Négy fő feladata: törvények javaslása az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának; az Unió politikájának és költségvetésének kezelése, irányítása és végrehajtása; az európai jog érvényesítése (a Bírósággal közösen); az EU képviselete nemzetközi szinten.
Az EU-ban egyedül a Bizottságnak van joga európai jogszabályok tervezetének előterjesztéséhez, ezek elfogadása azonban az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek a dolga.
A Lisszaboni Szerződés életbe lépése óta az Európai Bizottságon keresztül állampolgárok is kezdeményezhetik jogszabályok alkotását.
A Bizottság az EU végrehajtó szerve is, vagyis felelős az EP és a Tanács döntéseinek végrehajtásáért, az EU napi irányításáért, a programok irányításáért, a pénzalapokkal való gazdálkodásért.
A Bizottság egyszerre jelenti az EU vezető politikai testületét, a biztosok (Commissioner) által alkotott, kormányokhoz hasonlóan működő kollégiumot, illetve az alattuk működő hivatalnoki kart.
A Bizottság nem közvetlenül a tagállamokat, hanem az Unió egészét szolgálja, határozatokat csak tagjainak többségi szavazatával hozhat. A bizottsági tagok a miniszterekhez hasonló tárcákkal rendelkeznek.
A bizottság elnökét és tagjait a tagállamok kormányainak közös megállapodásával, az Európai Parlament hozzájárulásával jelölik ki megújítható 5 éves hivatali időszakra, s ők az Európai Parlamentnek felelősek. A 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés értelmében az európai bizottsági elnök- jelölt kiválasztásánál az EU-országok állam- és kormányfőinek figyelembe kell venniük az európai parlamenti választás eredményét.
Az Európai Bizottság elnökének személye meghatározó, a testület politikai irányítójaként ő jelöli ki a Bizottság munkájának fő irányvonalait, befolyásolja munkastílusát, viszonyát a többi szervhez.
A Bizottságban a "minden országból egy tag" elve érvényesül (2019. december 1-2020. január 31. között is 27 tagú volt, mivel a kiválásra készülő Nagy-Britannia nem jelölt uniós biztost).
2009. november 19-én az EU-országok döntöttek az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéről ("külügyminiszter"), a poszt magában foglalja a külkapcsolatok biztosának feladatait is, aki egyben a testület alelnöke is.
TAGSÁG
Az Európai Bizottság elnökeinek és tagjainak listáját 2004-től külön részben is vezetjük.
Országok szerint