2024. április 12. péntek
Európai Unió
MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A Dnyeszter és a Prut között elterülő kelet-európai ország Ukrajnával és Romániával határos.
TERÜLET:  33 851 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 3,3 millió fő (2022-es becslés)
FŐVÁROS:  Chisinau
HIVATALOS NYELV:  moldován/román
HIVATALOS PÉNZNEM:  moldovai lej
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2022. június 23-tól az EU-tagjelölt országa
TÖRTÉNELEM
A történelmi Besszarábia nagy részét elfoglaló terület a 15. század végétől török, majd 1812-től orosz fennhatóság alatt állt. 1918-ban Románia része lett, de a Dnyeszter bal partján fekvő terület a Szovjetunióhoz került. A Szovjetunió 1940-ben megszállta Besszarábiát, amely Moldovai Szovjet Szocialista Köztársaság néven szovjet tagköztársaság lett. 1991. augusztus 27-én, a moszkvai puccskísérlet bukása után a moldovai parlament deklarálta a függetlenséget. A Dnyeszter menti orosz többségű terület öt nappal később kinyilvánította elszakadását, az ezt követő elhúzódó háborúskodás után, 1994-ben különleges autonómiát biztosítottak a szakadár területnek és a délen alakult Gagauz Köztársaságnak. A gagauzok ezt elfogadták, a Dnyeszteren túli terület (Transznisztria) azonban őrzi különállását az ott állomásozó orosz katonaság védőszárnyai alatt.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1994. július 29-én elfogadott, azóta többször módosított alkotmány értelmében Moldova parlamentáris köztársaság. Az állam élén a közvetlenül, négy évre választott és egyszer újraválasztható, korlátozott jogkörökkel rendelkező államfő áll, a végrehajtó hatalom letéteményese a miniszterelnök. A törvényhozó hatalom a 101 tagú, négy évre választott egykamarás parlament kezében van. ***)
Országok szerint