2024. április 12. péntek
Európai Unió
ROMÁNIA - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A délkelet-európai országot nyugatról Magyarország, északról Ukrajna és Moldova, délről Szerbia és Bulgária, keleten a Fekete-tenger határolja.
TERÜLET:  238 391 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  21,5 millió fő (2019)
FŐVÁROS:  Bukarest
HIVATALOS NYELV:  román
HIVATALOS PÉNZNEM:  lej
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2007. január 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
Az első román államalakulatok, a havasalföldi és a moldvai fejedelemségek a 13-14. században jöttek létre, rövid önállóságukat hosszan tartó török uralom követte. 1859-ben Havasalföld és Moldva közös fejedelmet választott, majd 1862-ben Románia néven egyesült. Teljes függetlenségét 1878-ban nyerte el, 1881-ben a német I. Károlyt királlyá koronázták. Románia területe az első világháborút lezáró békeszerződések nyomán a Magyarországtól elcsatolt Erdéllyel és Partiummal, valamint az Oroszországtól elfoglalt Bukovinával és Besszarábiával bővült, utóbbiakat a második világháború után elvesztette. A kommunisták 1947 decemberében lemondatták I. Mihály királyt, és kikiáltották a népköztársaságot, amely 1965-ben a szocialista köztársaság nevet vette fel. Az ország élén 1965-től az 1989. decemberi forradalomig az akkor kivégzett kommunista diktátor, Nicolae Ceausescu állt.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1991-ben elfogadott és legutóbb 2003-ban módosított alkotmány értelmében Románia élén a közvetlenül, öt évre választott és egyszer újraválasztható köztársasági elnök áll. A törvényhozó hatalom letéteményese a négy évre közvetlenül, pártlistákon megválasztott kétkamarás parlament, amelynek felsőháza a 136 tagú szenátus, alsóháza a 329 tagú képviselőház. ***)
Országok szerint