2020. szeptember 18. péntek
Európai Unió
LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Luxemburg a világ hatodik legkisebb állama. A tengertől elzárt miniállam nyugaton és északon Belgiummal, keleten Németországgal, délen Franciaországgal határos.
TERÜLET:  2586 négyzetkilométer.
NÉPESSÉG:  594 130 fő
NÉPCSOPORTOK:  luxemburgi 52,1 százalék, portugál 16 százalék, olasz 3,6, francia 7,6, német 2,2, egyéb 18,5 százalék (2018.08.23. World Factbook)
VALLÁS:  Vallási statisztika készítését törvény tiltja, a lakosság túlnyomó többsége, becslések szerint 87 százaléka római katolikus, igen kevés a protestáns, muzulmán és zsidó
FŐVÁROS:  Luxembourg, 120 000 lakos
HIVATALOS NYELV:  1985 óta a letzeburgish , emellett a közigazgatásban jobbára a francia, a gazdasági életben és a sajtóban a német használatos.
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró , 2002. január 1. óta.
GAZDASÁG
Luxemburg ugyan az EU legkisebb tagja, de toronymagasan első minden gazdasági mutatót tekintve. A stabil gazdaságban elenyésző szerepe van a mezőgazdaságnak, amely a kis családi gazdaságokra épül. Az ipar számtalan termék előállításával foglalkozik: vas, műanyag, kemikáliák. A szolgáltatások, elsősorban a bankszektor igen fejlett, sok vállalkozást jegyeznek itt be a kedvező adótörvények és a szigorúan vett banktitok miatt. A munkaerő egyharmadát vendégmunkások, illetve a határ túlsó oldaláról érkező munkavállalók adják. A bruttó hazai termék
Az egy főre eső GDP: 106 300 dollár
Munkanélküliségi ráta: 6,1 százalék
Inflációs ráta: 2,1 százalék
TÖRTÉNELEM
Lucilinburhuc története 963-ban kezdődött, amikor Siegfried gróf a mai Luxembourg város helyén várat épített. Utódai, a Luxemburg-dinasztia tagjai Csehországban, Magyarországon és a Német-Római Birodalomban is uralkodtak. Luxembourg várát, "Észak Gibraltárját" fénykorában háromszoros fal, 24 bástya védte, ezeket 23 kilométernyi kazamata kötötte össze. Ezeréves története során a várat húsz alkalommal ostromolta ellenség, birtokolták burgundok, spanyolok, franciák, osztrákok. Luxemburgot 1815-ben a bécsi kongresszus emelte nagyhercegség rangjára. Perszonálunió keretében Németalföldhöz csatolták, majd az 1867-es londoni egyezségben független, semleges nagyhercegségnek nyilvánították. A perszonálunió Hollandiával 1890-ben ért véget, azóta a trón a nassaui hercegi család elsőszülöttei között férfi-, illetve 1907 óta női ágon is öröklődik. Luxemburgot - semlegessége ellenére - mindkét világháborúban megszállták a németek. Az ország 1948-ban adta fel semlegességét, s egy évvel később csatlakozott a NATO-hoz. Alapító tagja az Európai Uniónak, Hollandiával és Belgiummal szoros gazdasági szálak kötik össze . A jelenlegi uralkodó, Henrik nagyherceg 2000 októberében lépett trónra.
ÁLLAMSZERVEZET
Luxemburg alkotmányos monarchia, a világ egyetlen szuverén nagyhercegsége. Az 1868. október 17-én hozott alkotmányt 1919-ben módosították, eszerint az uralkodói hatalom a nemzeté, a titkos egyezmények megszűnnek, és a képviselőválasztás öt évre az általános és kötelező választójog alapján, listás választás útján történik.
Államfő: Az uralkodó, a nagyherceg nevezi ki a miniszterelnök javaslatára a minisztereket, törvényhozási ügyekben eljárhat, és korlátozott törvényhozói hatalommal is rendelkezik. Henrik nagyherceg 2000. október 7-én lépett trónra, miután apja, az 1964. november 12. óta uralkodó János nagyherceg lemondott a trónról. A helytartó Vilmos trónörökös.
Törvényhozás: Az egykamarás törvényhozó szerv, a Képviselőház 60 tagját öt évre választják négy választókerületben. 1998 óta létezik a korlátozott törvényhozó jogokkal felruházott Államtanács , amelynek 21 tagját életük végéig nevezi ki az uralkodó. A legutóbbi választásokat 2018. október 14-én tartották, ezen a a koalíciós pártok 31 mandátumot szereztek: Demokrata Párt 12, a Luxemburgi Szocialista Munkáspárt 10, a Zöldek 9. Az ellenzéki Keresztényszociális Néppárt 21 képviselőjével a parlament legerősebb pártja lett.
Kormány: 2013. december 4-én Xavier Bettel a szocialisták, a liberálisok és a zöldpártiak alkotta koalíciós kormányt alakított. 2018. december 5-én megalakult Xavier Bettel 2. kormánya.
NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁG

Luxemburg az alábbi főbb nemzetközi szervezeteknek tagja:
1945.10.24. - az ENSZ tagállama
1949.04.04. - a NATO tagja
1949.08.03. - az Európa Tanács tagja
1961.09.30. - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagja
1958.01.01. - az Európai Gazdasági Közösség, 1967.07.01-től Európai
Közösség, 1993.11.01-től Európai Unió tagja
1975.08.01. - az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
, 1995.01.01-től az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet tagja
2005.07.10. - népszavazáson igent mondtak az EU-alkotmányra
2008.05.29. - ratifikálta az EU működési kereteit megreformáló lisszaboni szerződést
***)
Országok szerint