2024. április 12. péntek
Európai Unió
LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Luxemburg nyugaton és északon Belgiummal, keleten Németországgal, délen Franciaországgal határos.
TERÜLET:  2586 négyzetkilométer (a világ hatodik legkisebb állama)
NÉPESSÉG:  mintegy 626 ezer fő (2019)
FŐVÁROS:  Luxembourg
HIVATALOS NYELV:  a letzeburgish (luxemburgi), emellett a közigazgatásban és a gazdasági életben jobbára a franciát és a németet használják.
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2002. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  az EU alapító tagállama (1958)
TÖRTÉNELEM
Lucilinburhuc (germánul "kis vár") története 963-ban kezdődött, amikor a mai Luxembourg város helyén várat építettek. Luxemburgot az 1867-es londoni egyezség nyilvánította teljesen független, semleges nagyhercegségnek. A perszonálunió Hollandiával 1890-ben ért véget, azóta a trón a nassaui hercegi család elsőszülöttei között öröklődik. Luxemburgot mindkét világháborúban megszállták a németek, semlegességét 1948-ban adta fel, amikor belépett a Benelux gazdasági és vámunióba. Hollandiával és Belgiummal szoros gazdasági szálak kötik össze.
ÁLLAMSZERVEZET
Luxemburg alkotmányos monarchia, a világ egyetlen szuverén nagyhercegsége. Az 1868. október 17-én életbe lépett alkotmányt 1919-ben jelentősen, legutóbb pedig 2009-ben módosították. Az állam élén az uralkodó áll, ő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára a minisztereket, és korlátozott törvényhozói hatalommal is rendelkezik. A törvényhozó hatalom letéteményese az egykamarás képviselőház, amelynek 60 tagját öt évre választják általános és kötelező választójog alapján. 1998 óta létezik a korlátozott törvényhozó jogokkal felruházott államtanács, amelynek 21 tagját életük végéig nevezi ki az uralkodó. ***)
Országok szerint