2024. április 12. péntek
Európai Unió
ALBÁN KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Albánia a Balkán-félsziget nyugati részén, az Adriai- és a Jón-tenger partján fekszik. Északon Montenegróval és Koszovóval, keleten Macedóniával, délen Görögországgal határos.
TERÜLET:  28 748 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 3 millió fő (2020)
FŐVÁROS:  Tirana
HIVATALOS NYELV:  albán
HIVATALOS PÉNZNEM:  lek
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2014. június 27-től az EU-tagjelölt országa (2022-ben megnyitották az EU-csatlakozási tárgyalásokat.)
TÖRTÉNELEM
Albánia több mint 400 év török uralom után, 1912. november 28-án nyerte el függetlenségét, de 1939-ben olasz megszállás alá került. A második világháborúban kommunista partizánok szabadították fel, 1946-ban kikiáltották a népköztársaságot (1976-tól szocialista népköztársaság), amelynek első számú vezetője 1985-ben bekövetkezett haláláig a keményvonalas kommunista Enver Hodzsa maradt. 1991-ben rendeztek először szabad, többpárti választásokat, amelyen a kommunista utódpárt, az Albán Munkapárt győzött, ezután új alkotmányt fogadtak el, az ország nevét Albán Köztársaságra változtatták.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1998 óta érvényben lévő, legutóbb 2016-ban módosított alkotmány értelmében Albánia parlamentáris demokrácia. Az állam élén a parlament által öt évre választott és egyszer újraválasztható államfő áll. A törvényhozó hatalom letéteményese a 140 tagú parlament (Kuvendi), amelynek 100 tagját közvetlenül, 40 tagját közvetve, pártlistákról négy évre választják. ***)
Országok szerint