2024. május 29. szerda
Európai Unió
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A közép-európai ország északon Lengyelországgal, keleten Ukrajnával, délen Magyarországgal, nyugaton Csehországgal és Ausztriával határos.
TERÜLET:  49 035 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 5,4 millió (2020)
FŐVÁROS:  Pozsony
HIVATALOS NYELV:  szlovák
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2009. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2004. május 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
Szlovákia területe majdnem egy évezreden át Magyarországhoz tartozott, a csehek és a szlovákok közös állama, Csehszlovákia 1918. október 28-án jött létre az első világháborúban vereséget szenvedett Osztrák-Magyar Monarchia romjain. Csehszlovákia 1939-ben megszűnt létezni, Cseh-és Morvaország német protektorátus lett, keleti felén létrejött az 1945-ig létező, németbarát, független Szlovákia. A második világháború után helyreállított Csehszlovákiában Szlovákia az 1968-as "prágai tavasz" leverése után a szocialista szövetségi tagköztársaság státusát nyerte el. Az 1989-es "bársonyos forradalom" a szocialista rendszer bukásához vezetett, amit hamarosan az ország kettéválása követett.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1992. október 1-jén életbe lépett, azóta többször, legutóbb 2017-ben módosított alkotmány értelmében az állam élén a közvetlenül, titkos szavazással öt évre választott, egyszer újraválasztható köztársasági elnök áll. A törvényhozó hatalmat az egykamarás Nemzeti Tanács (Národná rada) gyakorolja, amelynek 150 képviselőjét közvetlenül, pártlistákról négy évre választják meg. ***)
Országok szerint