2024. május 29. szerda
Európai Unió
LENGYEL KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A Balti-tenger partján fekvő közép-európai ország Németországgal, Csehországgal, Szlovákiával, Ukrajnával, Fehéroroszországgal, Litvániával és Oroszország Kalinyingrádi területével határos.
TERÜLET:  312 685 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 38,3 millió fő (2020)
FŐVÁROS:  Varsó
HIVATALOS NYELV:  lengyel
HIVATALOS PÉNZNEM:  új zloty
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2004. május 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
A lengyel államiság kezdete a 10. század második felére tehető, Lengyelország és Litvánia perszonáluniója a 15-16. században nagyhatalomnak számított Európában. A meggyöngült országot 1772 után többször felosztották, 1795-ben önállósága is megszűnt. Az 1918-ban újra létrejött Lengyel Köztársaságot 1939-ben Németország és a Szovjetunió osztotta fel egymás között, a második világháború után szovjet érdekszférába került. A kommunista rendszernek állandó politikai és társadalmi nyugtalansággal kellett szembenéznie az erősen katolikus országban, II. János Pál pápa szülőhazájában. 1980-ban a sztrájkmozgalmak eredményeként megalakult a Szolidaritás független szakszervezet, amelyet az 1981 decemberében bevezetett hadiállapot sem tudott kiszorítani a politikai életből. Az 1989 júniusában a kormány és a Szolidaritás egyezménye alapján megtartott többpárti választások után a negyven évig hatalmon lévő Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) elvesztette politikai és gazdasági vezető szerepét. 1989. december 29-én a szejm az alkotmány módosításával az ország államformáját és nevét Lengyel Köztársaságra változtatta.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1997. október 17-én hatályba lépett és azóta többször, legutóbb 2009-ben módosított alkotmány szerint a köztársaság élén a közvetlenül, öt évre választott, egyszer újraválasztható államfő áll. A törvényhozó hatalmat a nemzetgyűlés gyakorolja. A felsőház, a szenátus száz tagját és az alsóház, a szejm 460 tagját négy évre, közvetlenül választják meg. A felsőházi tagok egyéni választókerületekből egyszerű többségi szavazattal, az alsóházi képviselők arányos képviseleti rendszerben, pártlistáról kerülnek be a parlamentbe, ahová a német kisebbség is delegálhat egy képviselőt. ***)
Országok szerint