2024. február 24. szombat
Európai Unió
FRANCIA KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Nyugat-Európa legnagyobb országát nyugaton az Atlanti-óceán, északon Belgium és Luxemburg, északon és északkeleten Németország, keleten Svájc és Olaszország, délen Monaco, a Földközi-tenger, Andorra és Spanyolország határolja.
TERÜLET:  551 500 négyzetkilométer, a tengerentúli területekkel (Francia Guyana, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Réunion stb.) együtt 643 801 négyzetkilométer.
NÉPESSÉG:  mintegy 67 millió fő (2020)
FŐVÁROS:  Párizs
HIVATALOS NYELV:  francia
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2002. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  az EU alapító tagállama (1958)
TÖRTÉNELEM
Az 1789. évi nagy francia forradalom után 1792-ben kiáltották ki az Első Köztársaságot, amelyet Bonaparte Napóleon császársága követett, a napóleoni háborúk idején Franciaország Európa vezető hatalma lett. A Bourbonok 1815-ben visszaállított uralmát 1848-ban a három évig létező Második Köztársaság, majd III. Napóleon császársága követte. A Harmadik Köztársaság 1871-től 1940-ig állt fenn, amikor Németország lerohanta az országot. Franciaország felszabadulása után, 1945-ben megalakult a Negyedik Köztársaság, amelynek a belső politikai küzdelmek és az algériai válság vetett véget. Az 1958-ban elfogadott alkotmány alapján létrejött az Ötödik Köztársaság, melynek első elnöke Charles de Gaulle volt.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1958-ban elfogadott és azóta többször, legutóbb 2008-ban módosított alkotmány értelmében az igen széles jogkörökkel rendelkező, egyszer újraválasztható elnököt öt évre választják közvetlenül. A kétkamarás törvényhozás felsőháza, a szenátus 348 tagját hat évre, arányos listás közvetett választással elektori testület juttatja be a felsőházba, a tagok felének megbízatását háromévente újítják meg. Az alsóház, az 577 tagú nemzetgyűlés tagjait öt évre, közvetlenül választják egyéni választókörzetekben. ***)
Országok szerint