2024. június 21. péntek
Európai Unió
FINN KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Az Észak-Európában fekvő Finnországot keleten Oroszország, északon Norvégia, nyugaton Svédország és a Botteni-öböl, délen a Finn-öböl határolja.
TERÜLET:  338 145 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  5,5 millió fő (2019)
FŐVÁROS:  Helsinki
HIVATALOS NYELV:  a finn és a svéd
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2002. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  1995. január 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
Az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozó finn törzsek által lakott területek a 12. században kerültek svéd uralom alá. Oroszország 1809-ben szerezte meg egész Finnországot, amely 1917-ig autonóm nagyhercegség volt. A függetlenséget 1917-ben kiáltották ki, ezt a Szovjetunió elleni 1939-40-es háborúban, majd a második világháború során is meg tudták őrizni, jóllehet egyes területekről le kellett mondania a Szovjetunió javára. A második világháború után Finnország különleges kapcsolatokat alakított ki a Szovjetunióval, figyelembe véve annak külpolitikai érdekeit, deklarálva semlegességét, miközben sikeresen átalakította és modernizálta gazdaságát.
ÁLLAMSZERVEZET
Finnország a 2000. március 1-jén életbe lépett, legutóbb 2011-ben módosított alkotmány szerint parlamentáris köztársaság. Az egyszer újraválasztható köztársasági elnököt közvetlenül, hat évre választják meg. A törvényhozó hatalom az egykamarás parlament (Eduskunta) kezében van, amelynek 200 tagját közvetlenül, négy évre választják. ***)
Országok szerint