2024. április 12. péntek
Európai Unió
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG (SZERBIA) - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A balkáni ország északon Magyarországgal, keleten Romániával és Bulgáriával, délen Észak-Macedóniával és Koszovóval, nyugaton Montenegróval, Bosznia-Hercegovinával és Horvátországgal határos.
TERÜLET:  77 498 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 7 millió fő (2020)
FŐVÁROS:  Belgrád
HIVATALOS NYELV:  szerb (a Vajdaság Autonóm Tartományban a magyar, a román, a ruszin, a horvát és a szlovák is)
HIVATALOS PÉNZNEM:  szerb dinár
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2012. március 1-jétől az EU tagjelölt országa (2014-ben megkezdte az EU-csatlakozási tárgyalásokat.)
TÖRTÉNELEM
Az első szerb állam a 12. században Koszovó területén jött létre. A középkori szerb királyság 1389-ben az első rigómezei csatában bukott el az oszmán törökökkel szemben, amit több évszázados török uralom követett. A teljes függetlenséget csak 1878-ban sikerült kivívni, 1882-ben megalakult a Szerb Királyság. Az első világháború után, 1918-ban létrejött délszláv állam, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság neve 1929-ben lett Jugoszlávia. A második világháború után a kommunisták kerültek hatalomra, de a Joszip Broz Tito vezette Jugoszlávia saját útját követte. A soknemzetiségű államalakulat szétesése után, 1992-ben a Szerbia és Montenegró alkotta Jugoszlávia Slobodan Milosevic szerb, majd jugoszláv elnök alatt véres háborúkkal sikertelenül próbálta egyetlen államban egyesíteni a szerb etnikumot, a boszniai konfliktusnak 1995-ben a daytoni egyezmény, a horvát-szerb háborúnak szintén 1995-ben az erdődi egyezmény vetett véget. Az 1999-ben az albán többségű Koszovó tartományban kezdett szerb etnikai tisztogatás a NATO katonai beavatkozásához vezetett, Koszovó nemzetközi ellenőrzés alá került, Milosevic 2000-ben megbukott. Jugoszlávia 2003. február 4-től Szerbia és Montenegró államszövetségévé alakult át, s miután 2006. június 3-án Montenegró kinyilvánította függetlenségét, Szerbia önálló állam lett. 2008. február 17-én Koszovó is kikiáltotta függetlenségét, amit Belgrád nem ismer el, a 2006-os alkotmány Koszovót az ország elidegeníthetetlen részének minősíti. A két ország viszonyának rendezéséről 2013-ban kezdődtek tárgyalások az EU közvetítésével.
ÁLLAMSZERVEZET
A 2006. november 8-án hatályba lépett alkotmány értelmében a Szerb Köztársaság élén az öt évre közvetlenül választott és egyszer újraválasztható elnök áll. A törvényhozó hatalom letéteményese az egykamarás Nemzetgyűlés (Narodna Skupstina), amelynek 250 tagját négy évre közvetlenül, pártlistáról választják meg. ***)
Országok szerint