2020. szeptember 24. csütörtök
Európai Unió
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG (SZERBIA) - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A balkáni ország északon Magyarországgal, keleten Romániával és Bulgáriával, délen Macedóniával és Albániával, nyugaton Montenegróval, Bosznia-Hercegovinával és Horvátországgal határos.
TERÜLET:  77 498 km2
NÉPESSÉG:  7 243 007
NÉPCSOPORTOK:  szerb 83,3 százalék, magyar 3,5 százalék, bosnyák 2 százalék, roma 2,1 százalék, egyéb 9,1 százalék
VALLÁS:  ortodox 84,6 százalék, római katolikus 5 százalék, muszlim 3,1 százalék, protestáns 1 százalék, ateista 1,1 százalék, egyéb 5,3 százalék
FŐVÁROS:  Belgrád
HIVATALOS NYELV:  szerb-horvát
HIVATALOS PÉNZNEM:  szerb dinár
GAZDASÁG
A volt Jugoszlávia felbomlását követő piacvesztés, a délszláv háború és az emiatt elrendelt nemzetközi gazdasági szankciók súlyos helyzetbe hozták a gazdaságot, amely csak Slobodan Milosevic 2000-es bukása után integrálódhatott a nemzetközi gazdaságba. Jugoszlávia a Világbank és az IMF tagja lett, adományozó konferencián 1,3 milliárd dollárt ajánlottak fel számára és adósságának egy részét elengedték. A gazdasági helyzet lassan javul, s mivel Szerbia és Montenegró gazdasága sosem integrálódott igazán, az államközösség felbomlásának gazdasági téren nem volt megrázó hatása. Bruttó hazai termék
Egy főre jutó GDP: 11 100 dollár
Munkanélküliségi ráta: 27,7 százalék
Inflációs ráta: 8,2 százalék
TÖRTÉNELEM
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság az első világháború után, 1918-ban alakult meg, neve 1929-ben lett Jugoszlávia. 1992-ben jött létre a Szerbia és Montenegró alkotta harmadik Jugoszlávia, amely a Slobodan Milosevic elnöksége alatt véres háborúkkal próbálta megteremteni "Nagy-Szerbiát", egy államban egyesíteni a szerb etnikumot. 1999-ben a Koszovóban kezdett etnikai tisztogatás a NATO katonai beavatkozásához vezetett, Koszovó nemzetközi ellenőrzés alá került. 2000-ben Milosevic megbukott, országa 2003. február 4-től Szerbia és Montenegró néven államszövetséggé alakult át. 2006. június 3-án Montenegró kinyilvánította függetlenségét, így 2006. június 5-én Szerbia önálló állam, Szerbia és Montenegró jogutódja lett. 2008. február 17-én Koszovó is kikiáltotta függetlenségét, amit Belgrád nem ismer el, a 2006-os alkotmány Koszovót az ország elidegeníthetetlen részének minősíti. A két ország viszonyának rendezéséről 2013-ban kezdődtek tárgyalások az EU közvetítésével.
ÁLLAMSZERVEZET
A 2006. november 8-án hatályba lépett alkotmány értelmében a Szerb Köztársaság élén az öt évre közvetlenül választott és egyszer újraválasztható elnök áll, a tisztséget 2012. június 11. óta Tomislav Nikolic tölti be, mandátuma május 31-én lejár. Legutóbb, 2017. április 2-án tartottak elnökválasztást, amelyet a Szerb Haladó Párt vezetője, Aleksandar Vucic kormányfő nyert meg a szavazatok 55,13 százalékával.
Törvényhozás: A törvényhozó hatalom letéteményese az egykamarás, 250 tagú Nemzetgyűlés, amelynek tagjait pártlistáról választják meg, mandátumuk 4 évre szól. Legutóbb, 2020. június 21-én tartottak parlamenti, tartományi parlamenti és önkormányzati választásokat. Az előzetes eredmények szerint Szerb Haladó Párt 191 mandátumot, a Szerbiai Szocialista Párt 32 mandátumot, a Győzelem Szerbiának 11 mandátumot szerzett a parlamentben. A Vajdasági Magyar Szövetség nyolc-kilenc képviselővel rendelkezik a parlamentben.
Kormány: 2014. április 27-én megalakult Aleksandar Vucic vezette Szerb Haladó Párt és a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség koalíciós kormánya. (2012. július 27. óta kormányzó Ivica Dacic által vezetett kormányt váltotta.)
NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁG

Szerbia az alábbi főbb nemzetközi szervezetek tagja:
1945.10.24-1992.09.19. az ENSZ tagállama (tagságát felfüggesztették)
1975.08.01. az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet tagja. Tagságát 1992.07.08-án felfüggesztették
2000.11.01. az ENSZ tagállama
2000.11.26. a Közép-európai Kezdeményezés tagállama
2000.11.27. helyreállították az ország tagságát az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezetben
2003.04.03. az Európa Tanács tagja
2007.05.01. a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás tagja
2008.04.29. Luxembourgban aláírták a stabilizációs és társulási szerződést az Európai Unióval
2012.03.01. hivatalosan az Európai Unió tagjelölt országává nyilvánították
2014.01.21. Megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalásai
***)
Országok szerint