2024. július 15. hétfő
Európai Unió
ÍRORSZÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Írország a Nagy-Britanniától nyugatra fekvő Ír-sziget öthatodát foglalja el.
TERÜLET:  70 273 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 5,17 millió fő (2020)
FŐVÁROS:  Dublin
HIVATALOS NYELV:  angol és ír (gael)
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2002. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  1973. január 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
A kelták lakta szigetet az első ezredfordulón Brian Boru király egyesítette. (A kelta hódítók utolsó letelepedett törzse valószínűleg a gael volt, innen ered a hagyományos ír kultúrát ma is jelölő gael kifejezés.) A 13. századtól kezdődött az angol hódítás, s a sziget 1541-re teljesen angol uralom alá került. Elbukott felkelések, meghiúsult remények évszázadai után az 1916-os húsvéti felkelés vérbe fojtását követően erősödtek meg az önrendelkezés helyett teljes függetlenséget követelő mozgalmak. A függetlenségi háború végén, 1921. december 6-án létrejött az Ír Szabadállam, de hat protestáns többségű északi grófság Észak-Írország néven az Egyesült Királyság része maradt. A dublini székhelyű ír parlament 1937-ben új alkotmányt fogadott el, az Ír Köztársaság 1949. április 18-án - a Brit Nemzetközösségből kilépve - vált független állammá. 1973 decemberében a brit és az ír kormány egyezményt kötött az észak-írországi ügyekben való együttműködésről, ami jelentősen hozzájárult az észak-írországi helyzetet rendező, 1998 áprilisában aláírt nagypénteki békemegállapodás megszületéséhez.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1937-ben elfogadott, legutóbb 2019-ben módosított alkotmány értelmében Írország parlamentáris köztársaság. Élén a hét évre közvetlenül választott, egyszer újraválasztható elnök áll. A törvényhozó hatalmat a kétkamarás parlament (Oireachtas) gyakorolja. A felsőház, a szenátus (Seanad Éireann) 60 tagjából 43-at arra felhatalmazott, a társadalmat képviselő testületek választanak, 11-et a miniszterelnök nevez ki, hatot az egyetemek delegálnak, megbízatásuk 5 évre szól. A képviselőház (Dáil Éireann) 160 tagját közvetlenül a választók küldik a parlamenti padsorokba, ugyancsak ötéves időtartamra. ***)
Országok szerint