2024. július 15. hétfő
Európai Unió
LETT KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  A baltikumi országot nyugaton a Balti-tenger és a Rigai-öböl, északon Észtország, keleten Oroszország, délen Fehéroroszország és Litvánia határolja.
TERÜLET:  64 589 négyzetkilométer
NÉPESSÉG:  mintegy 2 millió fő (2019)
FŐVÁROS:  Riga
HIVATALOS NYELV:  lett
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (2014. január 1. óta)
EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG:  2004. május 1-től az EU tagállama
TÖRTÉNELEM
A lettek lakta terület német, lengyel, svéd, majd orosz uralom állt. Függetlenségét az első világháború végén, 1918. november 18-án kiáltották ki, alkotmányát 1922-ben fogadták el. A többpártrendszerű parlamenti demokráciát 1934-től elnöki puccsal életbe léptetett diktatúra váltotta fel, majd - az 1939-ben kötött Molotov-Ribbentrop-paktum titkos záradéka értelmében, amely a Baltikumot szovjet érdekszférának ismerte el - 1940 nyarán szovjet katonai intervenció nyomán Lettország a Szovjetunió része lett. A rigai parlament 1990. május 4-én kiáltotta ki ismét a függetlenséget, amit a Mihail Gorbacsov-ellenes moszkvai puccs idején, 1991. augusztus 21-én megerősített, és a Szovjetunió is elismert.
ÁLLAMSZERVEZET
Az 1922-ben elfogadott és 1993-ban újra teljes egészében életbe léptetett, azóta többször, legutóbb 2019-ben módosított alkotmány értelmében Lettország parlamenti köztársaság, amelynek élén a parlament által négy évre választott, egyszer újraválasztható köztársasági elnök áll. Az egykamarás törvényhozás (Saeima) 100 képviselőjét általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazással pártlistákról választják négy évre. ***)
Országok szerint