2020. szeptember 18. péntek
Európai Unió
PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG - országismertető
FÖLDRAJZI HELYZET:  Portugália Dél-Európában, a Pireneusi - félsziget nyugati részén, az Atlanti-óceán partján terül el. Északról és keletről Spanyolország határolja.
TERÜLET:  92 090 négyzetkilométer. Az ország közigazgatási beosztása: tizennyolc kerület, két autonóm terület; Azori és a Madeira szigetek. Külbirtoka: Makaó 1999. december 20-án kínai fennhatóság alá került.
NÉPESSÉG:  10 839 514 fő
NÉPCSOPORTOK:  99 százalék portugál, 1 százalék egyéb (2018.08.28. World Factbook)
VALLÁS:  katolikus 81 százalék, keresztény 3,3 százalék, felekezeten kívüli 15,7 százalék
FŐVÁROS:  Lisszabon, 2 927 000 lakos
HIVATALOS NYELV:  portugál
HIVATALOS PÉNZNEM:  euró 2002. január 1. óta (a portugál escudót váltotta fel)
GAZDASÁG
Legfőbb ágazatok a mezőgazdaságban a halászat, gabonatermékek, rizs, bor. Az iparban a feldolgozóipar, textilipar, cipőipar, papíripar, hajóépítés. A világ parafaterelésének felét adja. Egyik fő bevételi forrás az idegenforgalom (Madeira, Azori- szigetek). 2011. május 6-án az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap döntött arról, hogy Portugália az államháztartás konszolidációjára három év alatt összesen 78 milliárd eurós támogatást kap, ebből az EU 52 milliárdot áll. Bruttó hazai össztermék
Egy főre eső GDP: 30 400 dollár
Munkanélküliségi ráta: 9,7 százalék
Inflációs ráta: 1,6 százalék
TÖRTÉNELEM
Portugália legrégibb lakói a luzitánok és keltibérek voltak. A rómaiak uralma után germán törzsek harcoltak a területért, majd arab fennhatóság alá került. 1139-ben létrejött a portugál királyság és 1250-re visszafoglalták az egész területet az araboktól. A XV-XVI. században nagy gyarmatbirodalmat építettek ki. 1580-1640 között perszonálunióban voltak a spanyolokkal, de később ellenségekké váltak, csak brit segítséggel tudtak megszabadulni tőlük. 1822-ben Brazília különvált Portugáliától. 1910-ben megdöntötték a monarchiát, kikiáltották a köztársaságot. 1932-ben kezdődött Antonio de Olivera Salazar közel negyvenéves diktatúrája. 1974-ben demokratikus érzelmű katonatisztek a szegfűk forradalmával eltörölték a diktatúrát. 1976-ban választottak először demokratikusan miniszterelnököt Antonio Ramalho Eanes tábornok személyében. Az új hatalom az addigi portugál gyarmatoknak - Angola, Bissau-Guinea és Mozambik - függetlenséget adott. 1986-tól tíz évig Mario Soares volt az első polgári köztársasági elnök (előzőleg két ízben már miniszterelnök). Az ország demokratizálódott, és lehetősége nyílt, hogy politikailag és gazdaságilag betagolódjon Nyugat-Európába.
ÁLLAMSZERVEZET
A 1976. évi, azóta többször módosított szocialista jellegű alkotmány értelmében Portugália államformája köztársaság.
Államfő: Az országot az általános választójog alapján öt évre választott elnök és az elnök által kinevezett miniszterelnök irányítja. A jelenlegi köztársasági elnök 2016 óta Marcelo Rebelo de Sousa.
Törvényhozás: A törvényhozó testület az egykamarás Köztársasági Gyűlés, az alkotmány értelmében legfeljebb 230 tagú. A képviselői mandátumok négy évre szólnak, a választási korhatár 18 év, a szavazójog általános és titkos. A szavazók minden választókörzetben a pártok által állított jelöltlistákra adják voksukat, a szavazatok megoszlását a Hondt-rendszer szerint számítják ki. (Az egyes pártok képviselői helyeinek számát a V. D. Hondt belga matematikus által kidolgozott elv, a "legerősebb átlag" elve alapján, többszörös számítási művelettel kapják meg.) Legutóbb, 2019. október 6-án tartottak parlamenti választásokat, amelyen az előzetes végeredmény szerint a 230 tagú törvényhozásba a szociáldemokrata irányultságú Szocialista Párt 106, a liberális- konzervatív Szociáldemokrata Párt 19, a zöld és a kommunista párt által alkotott Egységes Demokrata Koalíció 12 képviselőt küldhet, a többi helyen kisebb pártok osztoztak.
Kormány: António Luís Santos da Costa kormányát 2015. november 26-án iktatták be. (Elődje a szociáldemokrata párti Pedro Passos Coelho 2011. június 21-től kormányzott.
NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁG

Portugália az alábbi főbb nemzetközi szervezeteknek tagja:
1949.04.04. - az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagja
1955.12.14. - az Egyesült Nemzetek Szervezetek tagállama
1961.09.30. - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagja
1975.08.01. - az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
, 1995.01.01. az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet tagja
1976.09.22. - az Európa Tanács tagja
1986.01.01. - az Európai Közösség, 1993.11.01-től Európai Unió tagja
2008.04.23. - ratifikálta az EU működési kereteit megreformáló lisszaboni szerződést
***)
Országok szerint