2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS (European Data Protection Supervisor - EDPS)
Alakult:2004.
(EU egyéb intézmény)
székhely:Brüsszel (Belgium)
cím:Rue Montoyer, 63
1047 Bruxelles
Telefon :00-32-2-283-19-00
Fax :00-32-2-283-19-50
e-mail :edps@edps.europa.eu>internet: www.edps.europa.eu
VEZETŐ: 
Európai Adatvédelmi Biztos:Giovanni Buttarelli (Olaszország)
2014.12.04-
MEGALAKULÁS
Az EK-Szerződés 286. cikke rendelkezett egy olyan független ellenőrző szerv létrehozásáról, amely a személyes adatok védelméről szóló közösségi jogi aktusoknak a közösségi intézményekben és szervekben történő alkalmazását kíséri figyelemmel. A 45/2001/EK rendelet az Európai Adatvédelmi Biztos személyében független ellenőrző hatóságot hozott létre a közösségi intézmények és szervek által végzett személyesadat-feldolgozás figyelemmel kísérésére. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 22-én határozott az Európai Adatvédelmi Biztos és helyettese kinevezéséről öt évre.
TEVÉKENYSÉG

Az Európai Adatvédelmi Biztos intézménye független felügyeleti szerv, melynek feladata figyelemmel kísérni, hogy a közösségi intézmények és testületek hogyan kezelik a személyes adatokat. (Ide tartozik az információ gyűjtése, tárolása, felhasználása, elküldése vagy mások rendelkezésére bocsátása, az adatok törlése, megsemmisítése.) Az Európai Adatvédelmi Biztos feladata: 1. ellenőrzés: figyelemmel kíséri az adatfeldolgozást az európai intézményekben és szervekben; meghallgatja és kivizsgálja a panaszokat, megteszi a szükséges intézkedéseket 2. tanácsadás: tanácsokkal látja el az uniós intézményeket a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan; konzultál az uniós intézményekkel (Európai Bizottság, Európai Parlament, Tanács) a személyes adatok védelméről szóló jogalkotási javaslatok elfogadása előtt 3. együttműködés: az európai adatvédelmi biztos a 95/46/EK irányelv által létrehozott 29. cikk szerinti munkacsoport tagja, amely a nemzeti adatvédelmi hatóságokat fogja össze; az EDPS együttműködik az egyéb adatvédelmi hatóságokkal: intézményközi szinten az adatvédelmi tisztviselőkkel, illetve az EU rendőrségi és igazságügyi együttműködésének - Europol, Eurojust - keretén belül létrehozott adatvédelmi ellenőrző szervekkel; 2003. eleje óta működik az Eurodac-rendszer, a menedékkérők nyilvántartására és azonosítására szolgáló, ujjlenyomatokon alapuló közös adatbázis.
Országok szerint