2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA (Committee of Regions - CoR)
Alakult:1992.
(EU egyéb intézmény)
székhely:Brüsszel (Belgium)
cím:Batiment Jacques Delors Rue Belliard 99-101
1040 Brussels - Belgium
telefon:00-32-2-282-2211
fax:00-32-2-282-2325
internet:http://www.cor.europa.eu
e-mail:info@cor.eu.int
VEZETŐ: 
Elnök:Karl-Heinz LAMBERTZ(Belgium)
2017.01.01-
MEGALAKULÁS

A konzultatív szervként működő Régiók Bizottságát az 1992. évi Maastrichti Szerződés hozta létre, első ülését 1994-ben tartotta.
TEVÉKENYSÉG

Az Európai Unió két tanácsadó bizottságának egyike, a Gazdasági és Szociális Bizottság mellett. Az EU helyi és regionális önkormányzatokat képviselő testülete, célja, hogy a helyi és regionális szervek véleményét a rájuk is vonatkozó döntések meghozatala előtt megismerhessék az EU döntéshozó szervei.
A brüsszeli székhelyű testületnek 353 tagja és 353 póttagja van, akik a regionális hatóságokat képviselik, azaz többnyire polgármesterek, önkormányzati, tartományi vezetők, de csak olyanok, akiket közvetlenül választottak.
A tagállamok által javasolt tagokat az Európai Unió Tanácsa 5 éves, megújítható időtartamra nevezik ki. Kötelező kikérni a testület véleményét 14 téren: gazdasági, territoriális és társadalmi kohézió; oktatás és ifjúság; kultúra; közegészségügy; transzeurópai hálózatok; közlekedés; foglalkoztatás; szociális ügyek; környezetvédelem; szakképzés; energia; éghajlatváltozás; polgári védelem; turizmus.
A testület emellett saját kezdeményezése alapján is megvizsgálhat egyéb kérdéseket, amelyek érintik a településeket, régiókat. A Régiók Bizottságának véleménye a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz hasonlatos, azaz azt a testület határidőre köteles kiadni, és a Tanácsra, valamint az Európai Bizottságra semmilyen kötelező erővel nem bír.
A Bizottság keresetet indíthat, ha egy jogszabály megsérti a szubszidiaritás elvét.
FŐBB SZERVEK

A bizottság két és fél évre választja Elnökét (President), és első alelnökét, és tagállamonként 1-1 alelnököt. Munkájukat a választott Iroda segíti. A bizottság évente 6 plenáris ülést tart, emellett 6 szakbizottsága működik (utóbbiak: uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek (CIVEX); területi kohéziós politika (COTER); gazdaság- és szociálpolitika (ECO); oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás (EDUC); környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE); természeti erőforrások (NAT); tovább az EU költségvetésével foglalkozó ideiglenes (ad hoc) bizottság, valamint az adminisztrációs és pénzügyek bizottsága (CAFA)
Országok szerint