2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI KÖZPONTI BANK (European Central Bank - ECB)
Alakult:1998.06.01., Frankfurt (Németország)
(EU egyéb intézmény)
székhely:Frankfurt (Németország)
cím:60311 Frankfurt am Main, Kaiserstrasse 29,
Germany
telefon:00-49-69-1344-0
fax:00-49-69-1344-6000
internet:http://www.ecb.europa.eu
e-mail:info@ecb.europa.eu
VEZETŐ: 
Elnök:Mario DRAGHI (Olaszország)
2011.11.01-(forrás 2011.10.31.Z0035+2018.07.26.Int.)

MEGALAKULÁS

1998. június 1-jén került sor az Európai Központi Bank felállítására az 1994. január 1-jétől 1998. június 1-jéig működő Európai Monetáris Intézet (European Monetary Institute - EMI) jogutódjaként az 1992. évi maastrichti szerződés értelmében.
TEVÉKENYSÉG

Az Európai Központi Bank (ECB) az EU frankfurti székhelyű, a tagállami kormányoktól teljesen független jegybankja, amely a monetáris unió és a közös pénz működtetésének elsődleges felelőse. Az Európai Központi Bank legfőbb feladata az euró menedzselése és stabilitásának megőrzése.
Bár a nemzeti központi bankok nem tekinthetők egyértelműen alárendeltjeinek, tevékenységüket iránymutatásai szerint végzik, bankjegyeket kizárólag a Európai Központ Bank engedélyével bocsáthatnak ki. Az EKB teljesen független, nem fogadhat el és nem kérhet utasítást más testületektől, az uniós intézmények és kormányok nem gyakorolhatnak befolyást az EKB-ra.
Az EKB irányító helyet foglal el a Központi Bankok Európai Rendszerében (European System of Central Banks - ESCB), amely az EU tagállamainak jegybankjaiból és az Európai Központi Bankból álló, szintén 1998. június 1-jén létrehozott intézmény. Az ESCB elsődleges célkitűzése az árstabilitás fenntartása, amelyre alapozva látja el a következő fő feladatait: a Közösség monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, a devizaügyletek irányítása, a tagállamok hivatalos devizatartalékainak megőrzése és kezelése, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása.
FŐBB SZERVEK

Az EKB legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Kormányzótanács (Governing Council of ECB), amely a pénzügyi unióban részvevő 17 tagállam jegybankjainak elnökeiből és az Igazgatótanács 6 tagjából áll. A Tanács jelöli meg az EKB működésének fő irányvonalát, a monetáris politika stratégiai célkitűzéseit, a kamatlábak és a tartalékok mértékének meghatározását.
Döntéseit egyszerű többséggel hozza, néhány esetben a bejegyzett tőke nagysága alapján szavaznak.
Az Igazgatótanács (Executive Board) elnökből, alelnökből és további négy tagból áll, akiket a tagállamok javasolnak 8 éves időszakra, megbízatásuk nem meghosszabbítható.
Az Igazgatótanács elnöke és alelnöke egyben az Európai Központi Bank elnöke és alelnöke is. Az Igazgatótanács feladata végrehajtani a Kormányzótanács iránymutatásai által meghatározott monetáris politikát, s ennek alapján megadni a nemzeti központi bankoknak a szükséges utasításokat. Az Igazgatótanács felelős a Kormányzótanács üléseinek előkészítéséért is.
Az Általános Tanács (General Council) az Igazgatótanács elnökéből, alelnökéből és a 28 EU-tagállam központi bankjainak elnökeiből áll.
A testület az euróövezet jövőbeni kibővítésének előkészítésén dolgozik.
Országok szerint