2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK (European Investment Bank - EIB)
Alakult:1958.
(EU egyéb intézmény)
székhely:Luxembourg (Luxemburg)
cím:98-100 blvd Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg
telefon:00-352-4379-1
fax:00-352-4377-04
internet:http://www.eib.org
e-mail:info@eib.org
VEZETŐ: 
elnök:Werner HOYER (Németország)
2012.01.01-
2018.07.26.Int.)
MEGALAKULÁS

1958-ban alapították az 1957. évi Római Szerződés alapján.
TEVÉKENYSÉG

A luxemburgi székhelyű fejlesztési bank elsődleges célja, hogy tőkeberuházások finanszírozásával elősegítse a Közösségek kiegyensúlyozott gazdasági fejlődését.
Az EIB évente az Unió gazdaságpolitikájának céljaival összhangban álló beruházások finanszírozására nyújt kölcsönöket a Közösségeken belül és kívül egyaránt. Egyszerre közösségi intézmény és nemzetközi bank.
FŐBB SZERVEK

Legfelső szerve a Kormányzótanács (Board of Governors), amely általában a tagállamok pénzügyminisztereiből áll. Kialakítja a hitelpolitika általános irányelveit, megtárgyalja és elbírálja az EIB éves jelentéseit, dönt a tőkeemelésről, kinevezi az igazgatókat, az igazgatóság tagjait, a felügyelőbizottságot.
A bank alapszerződésnek megfelelő működését a 28 tagú Igazgatótanács (Board of Directors) biztosítja, amely teljes felelősséggel rendelkezik a bankügyletek fölött.
A testületben minden tagállam 1 tagot jelöl, 1 további tagot pedig az Európai Bizottság.
A döntéshez a tagok legalább egyharmada és a jegyzett tőke 50 százaléka kell.
A bank ügyeit a 9 tagú Igazgató Bizottság (Management Committee) intézi a Kormányzótanács és az Elnök felügyelete alatt. Tagjait a Kormányzótanács nevezi ki 6 évre.
A Bizottság javaslatokat tehet az Igazgatótanácsnak, és felel az Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért.
Az EIB több száz alkalmazottját 7 igazgatóság és egy technikai tanácsadó szolgálat fogja össze.
Országok szerint