2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK (European Court of Auditors of European Communities)
Alakult:1977.
(EU fő szerve)
székhely:Luxembourg (Luxemburg)
cím:12 rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg
telefon:00-352-4398-1
fax:00-352-4398-46410
internet:http://eca.europa.eu
e-mail:euraud@eca.europa.eu
MEGALAKULÁS

A luxemburgi székhelyű Európai Számvevőszék 1977-ben alakult, a létrehozásáról intézkedő, az 1975. július 22-én aláírt brüsszeli szerződés alapján. Az 1992-es Maastrichti Szerződés az EU legfontosabb szerveinek szintjére emelte.
TEVÉKENYSÉG

A 28 tagú független testület fő feladata az európai közösségi pénzügyek ellenőrzése. Ezen intézmény vizsgálja meg a Közösségek, valamint az általuk felállított összes szervezet minden bevételéről és kiadásáról szóló számadásokat, és helyszíni ellenőrzéseket is végez. Feladata annak ellenőrzése, hogy az Európai Unió, költségvetési szabályainak és a kitűzött céloknak megfelelően - adófizetőinek érdekében - költi-e el a rábízott pénzt. A Számvevőszék munkájáról, vizsgálatainak eredményeiről éves jelentést készít, amelyet az Európai Parlament is megvitat.
A testület emellett saját döntése vagy más intézmény felkérése alapján speciális jelentést is készíthet a költségvetéssel összefüggő bármely kérdésről. A Számvevőszéknek emellett tanácsadó szerepe is van, mivel a közösségi intézmények kikérhetik a testület véleményét a közösségi pénzek kezelését, valamint a pénzügyi és költségvetési vonatkozású jogalkotást illetően, sőt a pénzügyi szabályozásokkal kapcsolatban kötelező is konzultálni a testülettel. A számvevőszék nem rendelkezik saját hatáskörrel, ha csalást vagy szabálytalanságot tár fel, erről az Európai Csalásellenes Hivatalt (OLAF) tájékoztatja.
A 28 tagú testületbe minden tagállam egy főt küld.
A számvevőket - a Parlamenttel való konzultáció után - az Európai Unió Tanácsa nevezi ki megújítható 6 éves időtartamra. A Számvevőszék tagjai maguk közül választanak elnököt, akinek mandátuma megújítható 3 éves időszakra szól.
Országok szerint