2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA (EURÓPAI BÍRÓSÁG) (Court of Justice of the European Union)
Alakult:1952.12.10.
(EU fő szerve)
székhely:Luxembourg (Luxemburg)
cím:rue de Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg
telefon:00-352-4303-1
fax:00-352-4303-2600
internet:http://www.curia.europa.eu
e-mail:ECJ.Registry@curia.europa.eu
VEZETŐ: 
Elnök:Koen LENAERTS (Belgium)
2015.10.08-
2018.10.09.curia.europa.eu.dvj)
MEGALAKULÁS
Eredetileg a Montánunió Bíróságaként alakult meg 1952. december 10-én, majd a Római Szerződés aláírása után 1957. április 17-én az Európai Gazdasági Közösség (EGK) Bírósága lett. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatályba lépésével az Európai Közösségek Bírósága (Court of Justice of the European Communities) elnevezés Európai Unió Bíróságára (Court of Justice of the European Union) módosult.
TEVÉKENYSÉG

A luxemburgi székhelyű Európai Bíróság az Európai Unió legfőbb bírói fóruma, amely független testületként biztosítja az uniós (korábban közösségi) jog egységes alkalmazását. Feladata az uniós intézkedések és szervek, valamint az uniós jog betartásának törvényességi felügyelete, továbbá az uniós jog értelmezése.
A Bíróság hatáskörébe tartozik a tagállamok, uniós intézmények, vállalatok és magánszemélyek közti jogviták rendezése.
A Bíróság 28 bíróból és 11 főtanácsnokból (advocate general) áll, akiket a tagállamok kormányainak közös beleegyezésével választanak megújítható hatéves időszakra.
A gyakorlat az, hogy minden tagállam egy-egy bírót jelöl. A bírók a tagállamoktól, de minden más intézménytől függetlenül folytatják munkájukat, funkciójukból elmozdíthatatlanok.
FŐBB SZERVEK

A Bíróság munkájának irányítására a bírák saját maguk közül választanak elnököt hároméves időszakra.
1989-ben az Európai Bíróság tehermentesítése, s bizonyos kérdések alacsonyabb szinten való kezelése céljából létrehozták az ún. Elsőfokú Bíróságot (Court of First Instance), a 28 tagú testület neve a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei életbe lépésével Törvényszékre (General Court) változott. (Minden országot legalább egy bíró képvisel, a tagok száma 2016 szeptemberében 44.) Ennek hatáskörébe tartoznak az olyan ügyek, amelyeket egyének vagy szervezetek indítanak bizonyos meghatározott területeken, valamint a versenyjoggal, a dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos kérdések.
A Törvényszék mellett 2004-2016. szeptember között ténykedett az EU Közszolgálati Törvényszéke (European Union Civil Service Tribunal), a 7 bíró alkotta testület az EU és saját köztisztviselői közti vitákban ítélkezett.
Határozatai ellen a hatáskörébe tartozó kérdésekben az Európai Bírósághoz lehetett fellebbezni, míg az utóbbi ítéletei megfellebbezhetetlenek.
TAGSÁG

28 bíró - köztük a magyar Juhász Endre - és 11 főtanácsnok (2008.11.12.curia.eu.int+2009.10.07.k0071+2017.04.07.curia.eu.int)
Országok szerint