2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI BIZOTTSÁG (1. rész) (European Commission)
(EU fő szerve)
székhely:Brüsszel (Belgium)
cím:200 rue de la Loi, 1049 Brussels, Belgium
telefon:00-32-2-299-11-11
internet:http://ec.europa.eu
VEZETŐ:  Az Európai Bizottság elnökét és tagjait lásd külön részben.
TEVÉKENYSÉG

Az Európai Unió a nemzeti kormányoktól függetlenül működő, az Unió egészének érdekeit képviselő szerve. Négy fő feladata: törvények javaslása az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának; az Unió politikájának és költségvetésének kezelése, irányítása és végrehajtása; az európai jog érvényesítése (a Bírósággal közösen); az EU képviselete nemzetközi szinten.
Az EU-ban egyedül a Bizottságnak van joga európai jogszabályok tervezetének előterjesztéséhez, ezek elfogadása azonban az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek a dolga.
A Lisszaboni Szerződés életbe lépése óta az Európai Bizottságon keresztül állampolgárok is kezdeményezhetik jogszabályok alkotását.
A Bizottság az EU végrehajtó szerve is, vagyis felelős az EP és a Tanács döntéseinek végrehajtásáért, az EU napi irányításáért, a programok irányításáért, a pénzalapokkal való gazdálkodásért.
A Bizottság egyszerre jelenti az EU vezető politikai testületét, a biztosok (Commissioner) által alkotott, kormányokhoz hasonlóan működő kollégiumot, illetve az alattuk működő hivatalnoki kart.
A Bizottság nem közvetlenül a tagállamokat, hanem az Unió egészét szolgálja, határozatokat csak tagjainak többségi szavazatával hozhat. A bizottsági tagok a miniszterekhez hasonló tárcákkal rendelkeznek.
A bizottság elnökét és tagjait a tagállamok kormányainak közös megállapodásával, az Európai Parlament hozzájárulásával jelölik ki megújítható 5 éves hivatali időszakra, s ők az Európai Parlamentnek felelősek. A 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés értelmében az európai bizottsági elnök- jelölt kiválasztásánál az EU-országok állam- és kormányfőinek figyelembe kell venniük az európai parlamenti választás eredményét.
Az Európai Bizottság elnökének személye meghatározó, a testület politikia irányítójaként ő jelöli ki a Bizottság munkájának fő irányvonalait, befolyásolja munkastílusát, viszonyát a többi szervhez. A Bizottság elnöke egyben az Európai Tanács tagja is.
A Bizottságban a "minden országból egy tag" elve érvényesül, így jelenleg 28 tagú. 2009. november 19-én az EU-országok döntöttek az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéről ("külügyminiszter"), a poszt magában foglalja a külkapcsolatok biztosának feladatait is, aki egyben a testület alelnöke is.

FŐBB SZERVEK

A Bizottság hivatali struktúrája a biztosok alá tartozó 40 szervezeti egységbe rendeződik. Ezek az ún.
Főigazgatóságok (Directorate General - DG), illetve az azokhoz hasonló szolgálatok, hivatalok.
A Bizottság székhelye Brüsszel, de jelentős számú hivatalnok dolgozik Luxemburgban és számos Unión belüli és kívüli helyszínen is.
Mivel a Bizottság felel az Unió külkapcsolataiért is, a világ 130 országában működik delegációja.
TAGSÁG

Az Európai Bizottság elnökét és tagjait lásd külön részben.
Országok szerint