2019. december 06. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ - EURÓPAI OMBUDSMAN (European Ombudsman)
Alakult:1995.
(EU egyéb intézmény)
székhely:Strasbourg (Franciaország)
cím:1 avenue du Président Robert Schuman CS30403
F-67001 Strasbourg Cedex
telefon:00-33-388-17-23-13
fax:00-33-388-17-90-62
internet:http://www.ombudsman.europa.eu
VEZETŐ: 
Európai Ombudsman:Emily O'Reilly (Írország)
2013.10.01-

MEGALAKULÁS

Az ombudsman intézményét 1992-ben a Maastrichti Szerződés állította fel.
TEVÉKENYSÉG

Az Európai Unió ombudsmanját az Európai Parlament választja.
Az ombudsman feladata, hogy kivizsgálja a közösségi intézmények tevékenységében megnyilvánuló méltánytalan eljárásokra vonatkozó azon panaszokat, amelyeket az EU állampolgárai, valamint az Unió területén bejelentett irodával rendelkező társadalmi szervezetek és vállalatok jelentenek be. Csak abban az esetben lehet az Ombudsmanhoz fordulni, ha a panasztevő korábban legalább egyszer jelezte problémáját a kifogásolt intézménynél. Az Ombudsman nem járhat el kormányok, helyi és regionális önkormányzatok ügyében, s nem foglalkozik bíróság előtti, illetve jogerős ítélettel lezárt ügyekkel, továbbá cégek vagy magánszemélyek ellen irányuló panaszokkal, de saját kezdeményezésére is indíthat vizsgálatot.
Országok szerint